Dr Piotr Sobolewski

doktor nauk medycznych
  • Centrum Okulistyczno Laserowe
  • Białystok ul.Młynowa 40 lok.U5
    woj.podlaskie
  • Specjalizacja :
    Zabiegi laserowej korekcji wzroku / Zabiegi laserowej korekcji starczowzroczności / Kwalifikacje do zabiegów laserowej korekcji wzroku / Kontrole po zabiegach
  • Doświadczenie :
    od 1994 roku

Opis

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Studia medyczne ukończyłem w 1987 roku. W 1993 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Od 1994 posiadam II stopień specjalizacji z chorób oczu. Podstawą mojej wiedzy jest wieloletnia praca kliniczna.

Jestem autorem wielu publikacji naukowych. Zorganizowałem i prowadziłem wiele szkoleń m.in z laseroterapii chorób oczu. Posiadam doświadczenie szpitalne na stanowisku ordynatora oddziału okulistycznego i konsultanta wojewódzkiego.

Wykonałem setki operacji i zabiegów okulistycznych (leczenie operacyjne zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki, zeza, zaopatrzenie chirurgiczne ran oka). Pracowałem także wiele lat w poradni przyklinicznej, w specjalistycznej poradni okulistycznej w Suwałkach, Białymstoku i Warszawie.

Od prawie 20 lat wykonuję w Białymstoku zabiegi laserowej korekcji wad wzroku.

Specjalizuję się także w laserowym leczeniu mętów ciała szklistego. Mój ośrodek znalazł się wśród 10 rekomendowanych klinik przeprowadzających tego typu zabiegi na świecie.

Odbyłem wiele krajowych i zagranicznych kursów zawodowych potwierdzonych certyfikatami. Szkoliłem się m.in we Francji, Włoszech, Czechach.

Systematycznie uczestniczę w międzynarodowych kursach chirurgii refrakcyjnej.

Wyróżniki

Autor wielu cytowanych publikacji

Prowadzi szkolenia m.in z laseroterapii chorób oczu

Zorganizowałem i prowadziłem wiele szkoleń m.in z laseroterapii chorób oczu

Ordynatora oddziału okulistycznego i konsultant wojewódzkiego

Posiadam doświadczenie szpitalne na stanowisku ordynatora oddziału okulistycznego i konsultanta wojewódzkiego.

Akademia Medyczna w Białymstoku

Rok ukończenia: 1987

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki

Studia doktoranckie

Rok ukończenia: 1993

W 1993 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Od 1994 posiadam II stopień specjalizacji z chorób oczu. Podstawą mojej wiedzy jest wieloletnia praca kliniczna

Od prawie 20 lat wykonuję w Białymstoku zabiegi laserowej korekcji wad wzroku.

Specjalizuję się także w laserowym leczeniu mętów ciała szklistego.Mój ośrodek znalazł się wśród 10 rekomendowanych klinik przeprowadzających tego typu zabiegi na świecie.

Nagrody i wyróżnienia

2012 Tytuł Doktora nauk medycznych

Tytuł naukowy doktora w zakresie okulistyki nadany przez Rada Wydziału Medycyny Refrakcyjnej Oka

2014 Specjalizacja z zakresu chirurgi refrakcyjnej oka

Specjalistyczne umiejętności w dziedzinie chirurgii oka i obsługi najnowszy laserów